Schůze rodičů

Schůze rodičů s trenéry Juda

Ve středu 8.března 2023 proběhla po delší odmlce schůze rodičů s trenéry juda, aby se dozvěděli co nového je čeká, jak se jejich dětem daří a jaké neřesti občas musíme řešit. Sešlo se nás skoro 60%, což je super, ale mohlo by to být ještě trochu lepší.

Pro ty, kteří se nedostavili, zde uvádíme stručný zápis bodů, které jsme probírali:

Členské příspěvky, platby

 • od září 2023 se bude platit „pololetně“, vždy na 5 měsíců a to ve výši 3000,- Kč
  • členské příspěvky se budou hradit vždy do konce září na první pololetí a do konce ledna za druhé
 • celková částka za členský příspěvek je 6000,- Kč za rok
 • příspěvky do oddílu se budou hradit jen převodem na účet (uvedený zde na stránkách), VS je rodné číslo dítěte bez císla za lomítkem, do zprávy přijemce uvedete jméno a příjmení
  • ve velmi vyjímečných případech po předchozí domluvě možná úhrada v hotovosti
  • potvrzení pro pojišťovnu vám vystavíme na žádost před začátkem tréninku v kanceláři juda
 • veškeré všechny ostatní platby, nebo dotazy, žádosti prosíme včas před tréninkem, případně telefonicky. Ve škole býváme v 16:40 nejpozději, pokud to jen trochu půjde, choďte za námi prosíme dříve než těsně před pátou – ať se můžeme jít od pěti věnovat vašim dětem, když mají mít trénink 🙂
 • dotace od města již řešíme (pronájem, činnost, pořádání VC), ale i tak kdo může a má nějaké možnosti – sháníme možnosti dotací i od jiných subjektů, než je měso Most.
 • jako právní subjekt jsme zapsaný spolek, nezisková společnost, takže veškeré peníze, které se do oddílu dostanou, jdou zpátky dětem – aby měly kde trénovat, aby měly na čem trénovat, na závody a další… všichni trenéři u nás trénují děti bez nároku na nějakou odměnu – dělají to proto, protože chtějí 🙂 a výsledky jsou vidět – jsme jeden z nejznámějších oddílů v ČR!

Změny pravidel, lékařská prohlídka, GDPR

 • prosíme všechny, kdo teď od schůze rodičů nepodepisoval GDPR a vyrozumění se směrnicí zdravotní způsobilosti, aby se dostavil zmíněné dokumenty podepsat
 • skrze GDPR – nic se nezměnilo, ale potřebujeme sjednotit dokumenty a tak potřebujeme Váš úpis znovu (že se vaše dítko může objevit v novinách, na facebooku, a že smíme údaje o Vašem dítěti předat Českému svazu juda za účelem registrace do svazu…)
 • Směrnice o zdravotní způsobilosti – proběhla úprava podmínek, za kterých za zdravotní prohlídku a sepsanou lékařskou zprávu o způsobilosti k vykonávání juda zodpovídá sám závodník nebo jeho zákonný zástupce – více informací vám rádi řekneme v kanceláři juda
 • od ledna je nové vedení Českého svazu juda a s tím je spojená velká hromada změn, jak na tréninkách (jiné chvaty, plánovaný jiný zkušební řád) tak na závodech (nové věkové kategorie, nové druhy soutěží, upravená pravidla povolených postupů při zápase pro jednotlivé věkové kategorie)

Tréninky, docházka, pantofle aj.

 • celkově se všechny děti hodně zlepšují, skoky přes švihadla už dávaj jako by se nechumelilo, nejmenší zase pilně a poctivě trénují základy, aby mohli co nejdříve vyrazit na závody sbírat medajle…
 • ročně zvládáme celkem cca 130 tréninků a čím větší mají děti docházku, tím je to pro ně lepší. Celkovou docházku jsme pro vás vyvěsili na naší nástěnce naproti kanceláři juda
 • bohužel ale je dost těch, kteří chodí do juda hodně málo, a krom toho, že oni sami se díky tomu kupředu moc neposouvají, tak ve větším množství brzdí trochu i ostatní, protože místo abychom se učili něco nového, musíme vše opakovat i pro ty, kteří zrovinka dorazili…
 • švihadla – střední a starší skupina pravidelně skáče přes švihadla. Bohužel je ale stále nemají všichni a perou se tak o naše skromné staré zásoby – prosíme, pořidte vašim dětem švihadla, ideálně s gumovou šňurou, podepsaná, počítadlo není třeba.
  • správná délka se měří tak, že si skokan stoupne na švihadlo a natáhne rukojeti do podpaží – šňůra by měla být natažená od chodidel až k podpaží.
 • pití – nedávejte dětem bublinkaté nápoje a dohlížejte prosím, aby měli na trénink pití
 • holky nemůžou mít na trénink rozpuštěné vlasy – dělejte jim culíky nebo ideálně copy prosím 🙂
 • pantofle – není možné, aby děti chodily na trénink bez pantoflí do tělocvičny. Na chodbě a na záchodě si našlapou na nohy humus a pak ho otírají o žíněnku…
 • nudláci prosím nosit kapesníky
 • hlídejte ostříhané nehty
 • delší nohavice u kimon zakládat, zapošívat
 • zkoušky
  • udělení vyššího pásku je dáno pravidly juda, zkušebním řádem (podmínka min. rok/půl roku členem svazu podle věku nebo od předchozího pásku) a pak hlavně na uvážení zkušebního komisaře. Komisaře v oddíle máme, udělovat pásky můžeme. Nezáleží ale jen na tom, jak dlouho chodí, ale co také umí (zkušební řád juda)
 • hrubé porušení chování
  • v oddíle máme pravidlo, že kdo bude porušovat pravidla slušného chování  a juda, dostane dvě výstrahy… třetí porušení = ukončení činnosti v oddílu.
  • řešili jsme, protože k němu bohužel občas dochází a je potřeba to řešit
  • nejhorší jsou přestávky na chodbě a záchodech a na konci tréninku šatny…
 • bohužel, je školou vydaný zákaz rodičům zdržovat se během tréninku v areálu školy. Neplatí to pro nováčky, kteří ještě nezaplatili a ve spec. případech, kdy máme nějakou společnou akci (poslední trénink roku, mikuláš, …)
 • stejně tak je zakázán vjezd do areálu školy a zákaz parkování před vjezdovou branou (max. ve stylu dopravní značky K+R – kiss and ride)
 • děti do 15 let, pokud budou odcházet ze školy samy, budou mít potvrzení, že můžou chodit domu bez doprovodu a my je tak můžeme po skončení tréninku pustit. V opačném případě si musíte dítě vyzvednout a my o tom musíme vědět.
 • důležité informace sdělované ústně v kanceláři prosím posílejte i na soukromý whatsapp nebo email – řešíme toho spoustu a občas zapomeneme i kam jsme si to důležité zapsali 🙂
 • stát se členem oddílu můžou i rodičové a to i aktivně
  • buď jako pomocníci, kdy budete trénovat s námi a až nasbíráte dostatek zkušeností, v případě potřeby, nám můžete pomoci asistovat během tréninků u dětí – zde by bylo ale zapotřebí zaplatit každý rok licenci
  • nebo můžete chodit cvičit jen „pro sebe“ a využívat tělocvičny v pátek od sedmi do osmi – zde je ale na domluvě s Verčou nějaký poplatek
 • závody
  • ročně jezdíme na 20-25 závodů (dorostencí a starší 10-15)
  • startovné platíme jednotně za všechny startující jako oddíl, v případě, že na závody dorazíte dříve než trenéři, nic neřešte a vyčkejte, než dorazíme 🙂 my to ošéfujem 🙂
  • byli jsme žádáni svazem, abychom (nejen) naše rodiče požádali, aby se během fandění trošku mírnili (hlavně u starších kategorií)
  • pokud ráno zjistíte, že na závody jet nemůžete – nahlašte nám to co nejdříve (klidně smskou i v 7 ráno)
  • téměř vždy se dá zařídit místo pro vašeho závodníka, pokud vy jet nemůžete
  • rádi bychom společné medailové fotografie na konci závodů – pokud to půjde, zůstávejte prosím po vyhlášení chvíli na místě

Webové stránky oddílu, Facebook

 • řešíme nové webové stránky, které by byly modernější a plánjeme je udržovat více aktuální
 • prozatím nejdůležitější informace budou přes whatsApp nebo přes FB

20. ročník Velké ceny města Mostu

 • 1. dubna pořádá náš oddíl závody
 • účast pro všechny 8-11 let s minimálně žlutobílým páskem povinná
 • kdo nebude moct závodit, mohl by přijít alespoň fandit 🙂
 • v pátek 31.3. od 18:00 a v sobotu 1.4. po skončení závodů prosíme pár dospěláků a závodníky o pomoc s přípravou a úklidem
 • budeme se na konci fotit – závodníci opravdu zůstanou až do konce
 • shání se sponzoring – buď finanční příspěvek, nebo i věcné dary, které bychom dětem mohli za výhry věnovat

Letní soustředění 2023

 • termín 29.7. – 5.8.
 • příjezd mezi 16:00 a 17:00, NE DŘÍVE – nebudou připravené chatky k ubytování
 • nově se vybírá nevratná závazná záloha ve výši 2.000,- Kč
 • vyplňujte prosím přihlášky a zdravotní dotazníky pečlivě – často chybí velikosti trička nebo rodné číslo – opravdu to potřebujeme vědět 🙂
 • nejezdit za dětma během pobytu
 • posílat pohledy (klidně i přes vedoucí očíslované, ale od pošťáka je to prostě od pošťáka :))
 • neni potřeba dávat dětem hromady sladkostí (vlastně žádné) – do kantýnky chodí vždy po obědě
 • při dotazu, zda by někomu vadil zákaz elektroniky (telefony, tablety) se nikdo nepřihlásil – tak je prosím pokud možno nedávajte dětem sebou, nepotřebují je
  • průběh soustředění můžete sledovat na facebooku každý den
  • v případě nutnosti se dá zavolat trenérům
  • když už ty telefony mít budou – volejte prosím o polední klid mezi 13:00 a 14:00 – jindy ne, probíhá program
 • opravdu je potřeba dát dětem dosatek oblečení na celý týden… dvoje trenky a troje ponožky nestačí…

WhatsApp

 • skupinka Judo rodiče je určená zejména jako informační kanál trenérů rodičům
 • pokud potřebujete něco sdělit trenérovi, Verče (omluvenky, nebo cokoliv, co nemusí vědět ostatní) – pište na soukromý whatsapp nebo mobil
 • reagovat na zprávy od trenérů je fajn, ale stačí palec ke zprávě (dlouze podržet prst na zprávě od nás a vyskočí nabídka emotikonů)

V případě jakýchkoliv dalších dotazů, upřesnění, nebo jen když se budete chtít zeptat na vašeho judistu – určitě se na nás můžete kdykoliv obrátit – buď v kanceláři juda před tréninkem nebo na telefonech.