Náš oddíl

Oddíl juda založil v roce 1988 na 16.ZŠ v Mostě František Machůrka. Za dobu svého působení získal celou řadu ocenění, jak na domácích, tak zahraničních turnajích. Oddíl často startoval i na zahraničních turnajích, například v Paříži nebo v Německu. V roce 1999 a 2000 získal titul MČR v družstvech starších žákyň. V roce 2002 byl druhý na MČR dorostu v družstvech. Oddíl pod vedením p. Machůrky vychoval celou řadu mistrů republiky, včetně reprezentantů. Často se jezdilo i na letní, zimní a zahraniční soustředění po celé republice i v zahraničí (Francie, Sicílie, Chorvatsko). Získal celou řadu pohárů, jak v tuzemských, tak zahraničních turnajích.

Od té doby se spousta věcí změnila, ale přístup k dětem a k judu zůstává! Od roku 2014 se zařadilo mezi trénování i tréninky pro nejmenší – Baby judo od pěti let a oddíl se začal více zaměřovat na mladší věkové kategorie. Od této doby také postupně oddíl přebírá a dnes je již plně pod taktovkou dcery Františka Machůrky – Veroniky Nemčekové.

Zahraniční soustředění mezi rodiči vyšlo z módy, takže jsme se přizpůsobili a začali pořádat jedno dlouhé letní soustředění, kde pro děti vždy čeká kromě juda i spousta zábavy a zajímavých věcí, jako např. nunchaky, střelba, sportovní soutěžní odpoledne, diskotéky a další, a dále minimálně 3 menší víkendová soustředění, tzv. „judovíkendy“ – kdy vyrážíme s dětmi od pátku do neděle na intenzivnější tréninkový víkend, spojený zase hrami a soutěžemi a zakončený oddílovým turnajem, ze kterého si vždy odvážejí medajle a diplomy.

Momentálně máme mnoho členů, jsme rozděleni na tři tréninkové skupiny, trénujeme 3x týdně a jezdíme pravidelně na závody, jak to jen jde. Spolupracujeme i s okolními oddíly, takže pravidelně vyjíždíme na přátelská randori do jinných oddílů, abychom nezakrněli jen mezi sebou, ale získávali zkušenosti i od ostatních.

Nadále jezdíme sbírat cenné kovy a poháry, účastníme se pravidelných turnajů, na některé vyjíždíme v hojném počtu (naposledy to bylo 43 závodníků na dvou závodech najednou). A kromě toho pořádáme každý rok pravidelně vlastní soutěž pro mladší kategorie závodníků.