Historie Juda

Zakladatelem moderního juda je profesor Jigoro Kano (1859-1938). Žil v době kdy v Japonsku zanikal feudální řád a sním vše, co ho provázelo, tedy i školy Jiu-jitsu, které v této době byly u veřejnosti ve značné neoblibě, neboť bojové dovednosti byly často zneužívány. Motivem ke studiu Jiu-jitsu byl u Jigora Kana jeho vstup na střední školu. Vzhledem ke své postavě, vážil necelých 50 kg, musel snášet mnohé křivdy a ústrky od silnějších spolužáků. A sehnat učitele nebylo tehdy snadné, neboť díky sociálním změnám zanechali mistři bojového umění své činnosti. Kanovi nakonec pomohli tři mistři bojových umění, kteří mu jako nejlepšímu žákovi zanechali cenné rukopisy.

Poznatky, které Jigoro Kano shromáždil při své praxi u mistrů Jiu-jitsu, studiem rukopisů mnoha dalších škol a rovněž studiem tehdejších evropských tělovýchovných systémů, tvůrčím způsobem přepracoval na vlastní tělovýchovný systém přípravy, který nazval JUDO KODOKAN. Tímto názvem ho chtěl především pro veřejnost odlišit od tehdy neoblíbených metod Jiu-jitsu a poukázat na nové kvality svého systému, který kladl důraz na výchovu cvičenců, na jejich morální a intelektuální rozvoj. Byla stanovena etiketa chování v dožó k spolužákům i mistrovi, která zaručovala radostné ovzduší při výcviku a úplnou bezpečnost žáků.